Działania

Prezentujemy harmonogram warsztatów i zajęć prowadzonych w ramach projektu "Aktywni Seniorzy"

Zarząd Skarżyskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorczości i Innowacji przedstawia harmonogram bezpłatnych szkoleń warsztatowych w ramach Projektu „Aktywni Seniorzy”, współfinansowanego ze środków Rządowego Programu Na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

***

ZAPRASZAMY

na konsultacje i spotkania ze specjalistą z zakresu zdrowej żywności
Panią Gabrielą Król – właścicielką gospodarstwa ekologicznego „ZAGRODA KRÓLÓW”

28 listopada godz. 12.30
1 grudnia godz. 12.00
ŻYWNOŚĆ EKOLOGICZNA TO ŚWIADOME JEDZENIE
PRZEWAGA CERTYFIKOWANYCH PRODUKTÓW EKOLOGICZNYCH NAD KONWENCJONALNYMI
DEGUSTACJA PRODUKTÓW EKOLOGICZNYCH!!!

2 grudnia godz. 12.00
ZASTOSOWANIE ZIÓŁ W KUCHNI – DROGĄ DO PRAWIDŁOWEGO ODŻYWIANIA

WSTĘP WOLNY - Akademia Przedsiębiorczości ul. Rzemieślnicza 5

***

ZAPRASZAMY
na konsultacje i spotkania ze specjalistą z zakresu turystyki i ekologii
Panią Anną Leżańską – prezes Lokalnej Grupy Działania „U Źródeł”

18 listopada godz. 12.00
SPACER PO ZDROWIE. PARKI NORIC WALKING.

22 listopada godz. 12.00
DOBRE PRAKTYKI - DOBRE NAWYKI.

23 listopada godz. 13.00
CIEKAWOSTKI – KLONOWANIE

WSTĘP WOLNY - Akademia Przedsiębiorczości ul. Rzemieślnicza 5

***

ZAPRASZAMY
na konsultacje i spotkania ze specjalistą neurologiem
Panią Beatą Sokołowską

10 listopada godz. 10.00
HOMEOPATIA. CZY DA SIĘ TYM LECZYĆ?

17 listopada godz. 10.00
BÓLE GŁOWY. PRZYCZYNY. JAK SOBIE Z TYM RADZIĆ?

24 listopada godz. 10.00
CIEKAWOSTKI – KLONOWANIE

WSTĘP WOLNY - Akademia Przedsiębiorczości ul. Rzemieślnicza 5

Nabór na bezpłatne szkolenia dla Seniorów 60+

Zarząd Skarżyskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorczości i Innowacji zaprasza na bezpłatne szkolenia warsztatowe w ramach Projektu „Aktywni Seniorzy”, współfinansowanego ze środków Rządowego Programu Na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Projekt „AKTYWI SENIORZY” będzie realizowany w okresie 1 maja – 31 grudnia 2016r.

W ramach projektu wsparciem zamierzamy objąć 120 osób. Będą to osoby powyżej 60 roku życia nieaktywne zawodowo, które nie mają alternatywy spędzania czasu wolnego w inny sposób niż w domu. Realizacja założonych celów odbędzie się poprzez szereg działań nakierowanych na aktywność fizyczną i kulturalną tj: zajęcia sportowe, samoobrony, taneczne i artystyczne.
 
DZIAŁANIA PROJEKTOWE

Warsztaty samoobrony - celem zajęć jest nauka samoobrony, aby poprzez opanowanie określonych sposobów zachowań jak nie stać się ofiarą przestępstwa (napadu). Kształcenie pozytywnych postaw wynikających z ćwiczeń samoobrony. Zajęcia te przewidziano na 20 godzin.

Warsztaty artystyczne mają na celu zachęcić uczestników do samodzielnego tworzenia wykonanych własnoręcznie „dzieł sztuki”, które będą spełniały funkcję użytkową: decoupage, curling, scrapbooking, tworzenie biżuterii, etc. Na zajęcia warsztatowe artystyczne przewidziano łącznie 30 godzin.

Warsztaty informatyczne - dzięki temu warsztatowi uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób efektywnie wyszukiwać informacji w internecie, jak założyć i korzystać z konta email. Poznają komunikatory pozwalające na prowadzenie rozmów z innymi osobami przez internet i jak wymieniać się informacjami z innymi. Nauczą się korzystać z bankowości elektronicznej dzięki czemu nie tylko zaoszczędzą pieniądze (internetowe konta bankowe są znacznie tańsze w utrzymaniu i korzystaniu), ale także czas. W projekcie zaplanowano 40 godzin.

Warsztaty fitness to ćwiczenia wzmacniające, które mają za zadanie poprawić funkcjonowanie i samopoczucie uczestników tych zajęć. W zależności od zapotrzebowania będą to zajęcia pilastes, aerobic, zumba etc. W ramach tego typu zajęć zaplanowano 40 godzin.

Warsztaty kulinarne. Gotowanie to wspaniały sposób na integrację i naukę czegoś pożytecznego, zarówno dla mężczyzn, jak i dla kobiet. Zajęcia te są przeznaczone dla tych którzy lubią gotować, smażyć, piec, pichcić, przygotowywać posiłki i przy tym dobrze się bawić. Zaplanowano 20 godzin.

Florystyka to doskonały sposób na wyrażanie swojej wrażliwości. Tworzenie pięknych kompozycji i dekoracji okolicznościowych. Poznawanie technik i zasad układania kwiatów, nabywanie wiedzy o stosowanych materiałach roślinnych i technicznych, Zaplanowano 30 godzin.

Konsultacje i spotkania tematyczne ze specjalistami z zakresu profilaktyki zdrowotnej, dietetykami, w tym z wykorzystaniem ziołolecznictwa, problemów zdrowotnych podeszłego wieku, promowania zdrowego trybu życia. W ramach projektu przewidziano 60 godzinnych spotkań o charakterze otwartym.

Warsztaty krawieckie kurs dla osób, które chciałyby opanować podstawy szycia na maszynie i stworzyć dla siebie coś niepowtarzalnego, jedynego i oryginalnego. Zapewniamy maszyny do szycia dla każdego uczestnika, nici, nożyce, papier do wykrojów. Uczestnicy pracują na swoich tkaninach. Grupa 20 osób, 30 godzin.

Warsztaty taneczne to nauka podstawowych kroków walca, tango czy samby. Uczestnicy tych warsztatów spędzą miło czas przy dźwiękach muzyki i w doborowym towarzystwie. Z jednej strony nabędą umiejętności podstaw tańca towarzyskiego, z drugiej strony tego typu zajęcia są doskonałą formą poprawy kondycji i sprawności ruchowej. Przewidujemy 40 godzin warsztatów tanecznych z instruktorem.

Koordynatorem projektu „Aktywni Seniorzy” jest Monika Pogodzińska Nr telefonu 503442618

Nabór na bezpłatne szkolenie warsztatowe „Moja Własna Firma” w roku 2015

Zarząd Skarżyskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorczości i Innowacji zaprasza na bezpłatne szkolenia warsztatowe w ramach Projektu „Moja Własna Firma”, finansowanego z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020. Miejsce szkolenia - siedziba Skarżyskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorczości i Innowacji, Skarżysko-Kamienna, ul. Plac Floriański 1, III piętro pok. 322-323. W ramach zajęć organizator zapewnia uczestnikom materiały szkoleniowe, poczęstunek i zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.


Zakres tematyczny szkolenia:
- prawne aspekty zakładania i funkcjonowania firmy,
- podstawy rachunkowości firmy,
- podstawy przedsiębiorczości społecznej,
- podstawowe informacje z zakresu dokumentacji i rozliczeń z ZUS i Urzędem Skarbowym,
- formy opodatkowania firmy,
- procedury związane z rejestracją firmy,
- podstawy prawa pracy,
- praktyczne tworzenie biznes planu,
- analiza działalności firmy i otoczenia rynkowego,
- podstawy zarządzania i marketingu,
- ustalenie przychodów i kosztów, analiza finansowa oraz rentowność,
- wsparcie indywidualne doradcy zawodowego, psychologa, prawnika, specjalisty
- z zakresu finansów i księgowości, specjalisty z zakresu ekonomi społecznej.

Terminy szkoleń:
- Pierwsza grupa /10 osób/ - zajęcia warsztatowe od 13 do 17 kwietnia 2015 r.
- Druga grupa /10 osób/ - zajęcia warsztatowe od 11 do 15 maja 2015 r.
- Trzecia grupa /10 osób/ - zajęcia warsztatowe od 15 do 19 czerwca 2015 r.

Program Aktywizacja i Integracja

Skarżyskie Stowarzyszenie Przedsiębiorczości i Innowacji we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Skarżysku-Kamiennej, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kościelnym realizuje projekt w ramach Programu Aktywizacja i Integracja dla powiatu skarżyskiego 2016.

Projekt PAI jest współfinansowany ze środków Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej na  podstawie podpisanej umowy nr 1/2016 z dn. 1.04.2016.

Program Aktywizacja i Integracja stwarza możliwość poprawy sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy, dla których Powiatowy Urząd Pracy ustalił III profil pomocy, korzystających z pomocy społecznej, które utraciły możliwość podjęcia pracy z powodu długiego okresu przebywania w bezrobociu, często połączonego z brakiem kwalifikacji, niewystarczającymi kompetencjami i deficytami utrudniającymi funkcjonowanie w środowisku pracy. Stwarza on możliwość aktywizacji tych osób poprzez udział w zajęciach w ramach reintegracji społecznej i zawodowej.

Program Aktywizacja i Integracja jest przykładem partnerstwa zadaniowego, którego celem jest kompleksowa pomoc bezrobotnemu oraz precyzyjne zaplanowanie działań, które będą możliwe do zrealizowania w ramach programu, poprzez instytucje uczestniczące tj: PUP, OPS oraz organizację pozarządowe.

Cykl zajęć integracji społecznej, której organizatorem jest Skarżyskie Stowarzyszenie Przedsiębiorczości i Innowacji będzie wzmocnieniem, realizowanego równolegle bloku reintegracji zawodowej w formie prac społecznie użytecznych (zorganizowanym przez KIS/ MOPS w Skarżysku Kamiennej i GOPS w Skarżysku Kościelnym ). Ma on na celu ukształtowanie aktywnej postawy w życiu społecznym i zawodowym uczestników Programu Aktywizacja i Integracja.

Program będzie realizowany w trzech edycjach, po 2 miesiące każda:
1/ I Edycja 10.04.2016 - 10.06.2016
2/ II Edycja 20.06.2016 - 26.08.2016
3/ III Edycja 29.08.2016 - 22.10.2016

Koordynatorem projektu PAI jest Emilia Tosnowiec
Nr tel. 723 135 252

Ostatni nabór na szkolenia warsztatowe w ramach projektu - Moja własna firma - finansowanego z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Zarząd Skarżyskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorczości i Innowacji zaprasza na bezpłatne szkolenia warsztatowe w ramach Projektu „Moja Własna Firma”, finansowanego z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020. Miejsce szkolenia - siedziba Skarżyskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorczości i Innowacji, Skarżysko-Kamienna, ul. Plac Floriański 1, III piętro pok. 322-323. W ramach zajęć organizator zapewnia uczestnikom materiały szkoleniowe, poczęstunek i zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.


Zakres tematyczny szkolenia:
- prawne aspekty zakładania i funkcjonowania firmy,
- podstawy rachunkowości firmy,
- podstawy przedsiębiorczości społecznej,
- podstawowe informacje z zakresu dokumentacji i rozliczeń z ZUS i Urzędem Skarbowym,
- formy opodatkowania firmy,
- procedury związane z rejestracją firmy,
- podstawy prawa pracy,
- praktyczne tworzenie biznes planu,
- analiza działalności firmy i otoczenia rynkowego,
- podstawy zarządzania i marketingu,
- ustalenie przychodów i kosztów, analiza finansowa oraz rentowność,
- wsparcie indywidualne doradcy zawodowego, psychologa.

Termin szkoleń: 20-24 października 2014 roku.
Biuro Stowarzyszenia: pl. Floriański 1 pok. 322, 26-110 Skarżysko-Kamienna.

© SSPiI 2010-2016