Nabór na bezpłatne szkolenie warsztatowe „Moja Własna Firma” w roku 2015

Zarząd Skarżyskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorczości i Innowacji zaprasza na bezpłatne szkolenia warsztatowe w ramach Projektu „Moja Własna Firma”, finansowanego z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020. Miejsce szkolenia - siedziba Skarżyskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorczości i Innowacji, Skarżysko-Kamienna, ul. Plac Floriański 1, III piętro pok. 322-323. W ramach zajęć organizator zapewnia uczestnikom materiały szkoleniowe, poczęstunek i zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.


Zakres tematyczny szkolenia:
- prawne aspekty zakładania i funkcjonowania firmy,
- podstawy rachunkowości firmy,
- podstawy przedsiębiorczości społecznej,
- podstawowe informacje z zakresu dokumentacji i rozliczeń z ZUS i Urzędem Skarbowym,
- formy opodatkowania firmy,
- procedury związane z rejestracją firmy,
- podstawy prawa pracy,
- praktyczne tworzenie biznes planu,
- analiza działalności firmy i otoczenia rynkowego,
- podstawy zarządzania i marketingu,
- ustalenie przychodów i kosztów, analiza finansowa oraz rentowność,
- wsparcie indywidualne doradcy zawodowego, psychologa, prawnika, specjalisty
- z zakresu finansów i księgowości, specjalisty z zakresu ekonomi społecznej.

Terminy szkoleń:
- Pierwsza grupa /10 osób/ - zajęcia warsztatowe od 13 do 17 kwietnia 2015 r.
- Druga grupa /10 osób/ - zajęcia warsztatowe od 11 do 15 maja 2015 r.
- Trzecia grupa /10 osób/ - zajęcia warsztatowe od 15 do 19 czerwca 2015 r.
Biuro Stowarzyszenia: pl. Floriański 1 pok. 322, 26-110 Skarżysko-Kamienna.

© SSPiI 2010-2016